Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Akademii Zamojskiej

Dzisiaj (20.03) Starosta Zamojski Stanisław Grześko wziął udział w otwarciu Centrum Symulacji Medycznych Akademii Zamojskiej. Centrum mieści się w budynku Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej przy ul. Hrubieszowskiej. Wyposażone jest w nowoczesne trenażery i symulatory pacjentów. Podczas zajęć studenci kierunków medycznych mogą poczuć się niemal jak w szpitalu. W Centrum można przeprowadzić scenariusz zdarzeń, identycznych, do jakich może dojść w prawdziwej placówce służby zdrowia.

Celem zajęć w Centrum Symulacji Medycznych jest przygotowanie przyszłych absolwentów na różne sytuacje, z jakimi w przyszłości spotkają się, czy to w sali szpitalnej, czy też w szpitalnym oddziale ratunkowym. Działania podjęte przez studentów są obserwowane zarówno przez monitoring na sali, jak też przez zachowanie symulatora, który reaguje jak ludzki organizm: poci się, gorączkuje, krwawi.

Centrum Symulacji Medycznych AZ jest kompleksowo wyposażone w sale do nabywania umiejętności praktycznych wiernie odzwierciedlających pomieszczenia szpitalne tj.: salę intensywnej terapii, salę ALS (Advanced Life Support) i BLS (Basic Life Support), SOR, czy salę umiejętności technicznych oraz umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Budynek został dostosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe w różnych warunkach, przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych. Do dyspozycji studentów i wykładowców będzie również karetka

Koszt przedsięwzięcia to ok. 7,5 mln złotych. Na ten cel Akademia pozyskała prawie 2,5 mln złotych z projektu „Wdrożenie programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu”. Ponadto dotację w wysokości 2,5 mln złotych przekazało na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pozostałą część inwestycji Akademia Zamojska sfinansowała ze środków własnych.


Źródło: Akademia Zamojska

www.facebook.com/powzam

otwarcie-csm-az-1-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-2-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-6-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-7-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-9-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-10-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-14-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-16-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-17-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-21-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-28-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-30-1024x683.jpg
otwarcie-csm-az-31-1024x683.jpg