Konferencja pt.  "Rynek pracy w 2023 r. - szanse i wyzwania"

W dniu dzisiejszym (10.03) w Zamościu odbyła się konferencja pt. : "Rynek pracy w 2023 r. - szanse i wyzwania", której organizatorami byli: Urząd Miasta Zamość, Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Po otwarciu konferencji przez Starostę Zamojskiego Stanisława Grześko oraz Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka wystąpił prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Następnie Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa omówił zagadnienie pt. "Fundusze Europejskie a rozwój lubelskich przedsiębiorstw", a "Inwestycje w Powiecie Zamojskim" przedstawił Starosta Zamojski Stanisław Grześko. Głos zabrał również Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość Tomasz Kossowski, przedstawiając zagadnienie "Potencjału gospodarczego i Inwestycji Miasta Zamość". Na koniec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu omówił tytułową problematykę konferencji.

W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu Krzysztof Rusztyn, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin oraz inni przedstawiciele samorządu lokalnego z terenu Powiatu Zamojskiego.

www.facebook.com/powzam

dsc_0060.jpg
dsc_0065.jpg
dsc_0109.jpg
dsc_0104.jpg
dsc_0009.jpg
dsc_0056.jpg