Obchody 80. rocznicy wysiedlenia Grabowca i okolic

W niedzielę, 26 lutego, w Grabowcu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, związane z 80 rocznicą akcji wysiedleńczej ludności z terenu gminy i okolic. Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Franciszek Kamiński z Archidiecezji Lubelskiej, została poprzedzona złożeniem kwiatów przy pomniku pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Ostatnim punktem programu były odznaczenia osób, które w sposób szczególny dbają o utrwalanie pamięci o Wysiedlonych. Powiat Zamojski, reprezentowany przez Wicestarostę Witolda Maruchę, przyznał medale pamiątkowe z okazji 80. Rocznicy Wysiedleń Grabowca i okolic następującym osobom:
1. Płk Mirosławowi Demediukowi z UdSKiOR
2. Bartoszowi Popkowi, Wójtowi Gminy Grabowiec,
3. Adolfowi Gąsce z ZKRPiBWP
4. Mieczysławowi Nowogrodzkiemu z PZBWPHWiOK,
5. Elżbiecie Widymie, Dyrektorowi ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który reprezentował płk Mirosław Demediuk, wyróżnił medalem Pro Patria ponad 20 osób, wśród których znalazł się Henryk Kozar, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grabowcu.

Do Grabowca licznie przybyła delegacja mieszkańców Kałuszyna, gdzie w czasie wysiedleń schronienie znalazło i uratowało swoje młode życie wiele Dzieci Zamojszczyzny, mieszkańców Gminy Grabowiec. Burmistrz Kałuszyna, Arkadiusz Czyżewski, złożył na ręce wójta, Bartosza Popka, specjalne podziękowanie za starania na rzecz utrwalenia pamięci o tragicznych wydarzeniach czasu wojny. W uroczystości wzięły także udział Orkiestra Dęta i Grupa Myśliwych, działające przy GOK w Grabowcu.

www.facebook.com/powzam

dsc_4517_easy-resizecom.jpg
dsc_4523_easy-resizecom.jpg
dsc_4528_easy-resizecom.jpg
dsc_4534_easy-resizecom.jpg
dsc_4545_easy-resizecom.jpg
dsc_4553_easy-resizecom.jpg
dsc_4558_easy-resizecom.jpg
dsc_4571_easy-resizecom.jpg
dsc_4582_easy-resizecom.jpg
dsc_4594_easy-resizecom.jpg
dsc_4595_easy-resizecom.jpg
dsc_4602_easy-resizecom.jpg
dsc_4611_easy-resizecom.jpg
dsc_4614_easy-resizecom.jpg
dsc_4617_easy-resizecom.jpg
dsc_4622_easy-resizecom.jpg
dsc_4634_easy-resizecom.jpg
dsc_4637_easy-resizecom.jpg
dsc_4640_easy-resizecom.jpg
dsc_4653_easy-resizecom.jpg
dsc_4659_easy-resizecom.jpg
dsc_4662_easy-resizecom.jpg
dsc_4666_easy-resizecom.jpg
dsc_4668_easy-resizecom.jpg
dsc_4672_easy-resizecom.jpg
dsc_4675_easy-resizecom.jpg
dsc_4682_easy-resizecom.jpg
dsc_4684_easy-resizecom.jpg
dsc_4691_easy-resizecom.jpg
dsc_4697_easy-resizecom.jpg
dsc_4702_easy-resizecom.jpg
dsc_4709_easy-resizecom.jpg
dsc_4721_easy-resizecom.jpg
dsc_4746_easy-resizecom.jpg
dsc_4750_easy-resizecom.jpg
dsc_4751_easy-resizecom.jpg
dsc_4761_easy-resizecom.jpg
dsc_4767_easy-resizecom.jpg
dsc_4772_easy-resizecom.jpg
dsc_4775_easy-resizecom.jpg
dsc_4784_easy-resizecom.jpg
dsc_4797_easy-resizecom.jpg
dsc_4802_easy-resizecom.jpg
dsc_4812_easy-resizecom.jpg
dsc_4825_easy-resizecom.jpg
dsc_4822_easy-resizecom.jpg
dsc_4832_easy-resizecom.jpg
dsc_4834_easy-resizecom.jpg
dsc_4838_easy-resizecom.jpg
dsc_4850_easy-resizecom.jpg
dsc_4859_easy-resizecom.jpg