Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Szanowni Państwo,

Dziadkowie są dla swoich wnuków nauczycielami życia, cierpliwymi słuchaczami

i opiekunami oraz najwierniejszymi przyjaciółmi.

Wszystkim Babciom i Dziadkom pragnę złożyć w tym wyjątkowym dniu

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha,

codziennej radości oraz dumy z wnuków. Oby miłość i troska,

którymi obdarzacie Państwo swoje wnuki, zarówno te młodsze jak i już dorosłe,

były Wam odwzajemnione.

Czas, który jest poświęcony na wychowanie, kształtowanie wartości patriotycznych

i przekazywanie tradycji lokalnych jest niezwykle cenny dla całego społeczeństwa.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składam więc podziękowania

za trud i wysiłek włożony w kształtowanie młodych pokoleń.

STAROSTA ZAMOJSKI

Stanisław Grześko

www.facebook.com/powzam