Zarząd Powiatu w Zamościu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego...

Zarząd Powiatu w Zamościu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie zamojskim w 2023 roku
przez organizacje pozarządowe.

www.facebook.com/powzam

  • uchwala.pdf
    565 kb
  • zalacznik-do-uchwaly---ogloszenie-konkursowe.pdf
    522 kb