W godzinę „W” dnia 1 sierpnia zamojscy strażacy przyłączyły się do ogólnopolskiej inicjatywy uczczenia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, poprzez włączanie w samochodach ratowniczo-gaśniczych sygnałów świetlnych i dźwiękowych uczczono pamięć o bohaterskim zrywie powstańców warszawskich.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!