Protokół posiedzenia komisji artystycznej
Zamojskich Premier Teatralnych
Zamojski Dom Kultury, 10 maja 2022 r.

Komisja w składzie: Joanna Bilska-Pawłowska, Dominika Jarosz, Diana Maciąg
po obejrzeniu 4 przedstawień składa wszystkim grupom teatralnym oraz instruktorom serdeczne podziękowanie za udział w Zamojskich Premierach Teatralnych oraz wysiłek włożony w przygotowanie spektakli.

Komisja postanawia:
przyznać nagrodę i nominację do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie (15, 17 czerwca 2022 r.) dla
Zamojskiego Studia Teatralnego – Fundacja Banina za spektakl „Mała księżniczka – work in progres”
Instruktorem zespołu jest Bartłomiej Miernik

przyznać wyróżnienie:
Grupie Teatralnej „Adapter” z Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu
za spektakl „Fantazja-TV”
Instruktorką zespołu jest Katarzyna Król

przyznać pochwały:
Grupie Teatralnej „Teatralna Siódemka” ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu za spektakl „Baba Jaga u dentysty”
Instruktorkami zespołu są Agnieszka Wysocka, Beata Stasiuk

Grupie Teatralnej „Gram, bo lubię” ze Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej za spektakl „Mały Książę”
Instruktorką zespołu jest Małgorzata Kazanowska

Nagrody rzeczowe dla instruktorów i członków Zespołów ufundowało Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK .
Zamojskie Premiery Teatralne 2022, fot. ZDK.