Protokół z podsumowania 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Komisja w składzie:
Andrzej Urbański – zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego – przewodniczący
Katarzyna Ufniarz – Biuro Zarządu Głównego STL
Paweł Onochin – Biuro Zarządu Głównego STL
Dariusz Łukasik – instruktor plastyki, Zamojski Dom Kultury
Agnieszka Olech – instruktor, Zamojski Dom Kultury


stwierdza:
w konkursie wzięło udział 22 twórców z terenu Zamojszczyzny.
Komisja dokonała oceny prac uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym, kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała prace w dwu kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Komisja postanowiła przyznać:

Nagrody w kategorii tradycyjnej twórczości ludowej:

Za pisanki tradycyjne:

Dwie pierwsze nagrody:
Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego
Monika Molska z Szychowic

Trzy drugie nagrody:
Alfreda Urbańska z Hrubieszowa
Agata Zygmunt z Korytkowa Dużego
Jagoda Pawlos z Korytkowa

Trzecia nagroda

Anna Swaczyna z Ruszowa

Za palmy tradycyjne:
Pierwsza nagroda
Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej

Trzy drugie nagrody
Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego
Leokadia Pomarańska z Płoskiego
Elżbieta Wróbel z Płoskiego

Trzecia nagroda
Helena Grela z Hutkowa

Nagroda specjalna za rzeźby:
Leonard Łoza z Niewirkowa

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej:

Nagrody
za pisanki artystyczne:

Pierwsza nagroda
Barbara Greszta z Soch

Druga nagroda
Monika Molska z Szychowic

Trzecia nagroda
Izabela Kalenowska z Zamościa

Komisja Konkursowa oceniająca 45 Konkurs Wielkanocny z zadowoleniem stwierdza, że wraca tradycja wykonywania palm z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak: trawy, zioła, kwiaty suszone, witki wierzbowe. Ta dziedzina twórczości ludowej zasługuje na szczególne zachowanie dla przyszłych pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia w tej kategorii były najliczniej reprezentowane.
Jednocześnie Komisja konkursowa podkreśla kontynuację stosowania przez twórców ludowych tradycyjnych technik zdobienia pisanek.

Fundatorzy nagród:
Prezydent Miasta Zamość
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Wójt Gminy Zamość
Zamojski Dom Kultury w Zamościu
Muzeum Zamojskie

Zamość, 10 kwietnia 2022 r.

Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
Podsumowanie 45. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną.