Młodzi autorzy…


uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz studenci z powiatów: zamojskiego, krasnostawskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego


Zamojski Dom Kultury ogłasza na 36. Konkurs Literacki DEBIUT


Na konkurs należy nadesłać:


– DWA WIERSZE (temat dowolny)


– PROZĘ do 2 stron rękopisu lub maszynopisu np. fragment opowiadania, bajki, reportażu, eseju (temat dowolny)


Dla chętnych starszych uczniów i studentów zadanie specjalne i na nagrodę specjalną! Napisać fragment prozy lub wiersz w duchu twórczości Brunona Schulza.


Można wziąć udział w jednej lub dwóch kategoriach. Prace podpisane godłem (pseudonimem) trzeba dostarczyć pocztą tradycyjną z dopiskiem "DEBIUT" lub osobiście do 11 lutego 2022 na adres: Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość