Gmina Skierbieszów z przebudowanym mostem w Zawodzie i nowymi nawierzchniami asfaltowymi

Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Skierbieszów aktywnie włącza się w działania Powiatu Zamojskiego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Efektem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu i płynności jazdy po nowych nawierzchniach bitumicznych, co przekłada się na korzyści ekonomiczne kierujących pojazdami.

Dnia 12 października 2021r. miała miejsce uroczystość otwarcia przebudowanego mostu na rzece Wolica wraz z obustronnymi dojazdami w miejscowości Zawada oraz nowych nawierzchni na drogach powiatowych o łącznej długości około 4,5 km, w tym: na odcinku Kalinówka – Wiszenki oraz na drogach w miejscowościach: Huszczka, Iłowiec i Zawoda. Wymienione przedsięwzięcia zrealizowane zostały w bieżącym roku w partnerstwie z Gminą Skierbieszów i przy jej udziale finansowym. Wartość robót wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Koszt inwestycji polegającej na przebudowie mostu w Zawodzie wynosił2,3 mln złotych, z czego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 1,14 mln zł, natomiast Gmina Skierbieszów udzieliła wsparcia w wysokości ponad 571 tys. zł. Pozostałe zadania realizowane były tylko we współpracy z Gminą, która współfinansowała nakładki asfaltowe w wysokości ponad 600 tys. zł, czyli na poziomie 50 % kosztów.

Zarząd Powiatu w Zamościu serdecznie dziękuje Radzie Gminy Skierbieszów i Wójtowi Stanisławowi Sokalowi za udzielone wsparcie i zrozumienie.

www.facebook.com/powzam

dsc_0494_easy-resizecom.jpg
dsc_0499_easy-resizecom.jpg
dsc_0506_easy-resizecom1.jpg
dsc_0513_easy-resizecom.jpg
dsc_0522_easy-resizecom.jpg
dsc_0526_easy-resizecom.jpg
dsc_0535_easy-resizecom1.jpg
dsc_0549_easy-resizecom1.jpg
dsc_0551_easy-resizecom.jpg
dsc_0557_easy-resizecom.jpg
dsc_0564_easy-resizecom.jpg
dsc_0565_easy-resizecom.jpg
dsc_0573_easy-resizecom.jpg
dsc_0580_easy-resizecom.jpg
dsc_0587_easy-resizecom.jpg
dsc_0593_easy-resizecom.jpg
dsc_0607_easy-resizecom.jpg
dsc_0612_easy-resizecom.jpg
dsc_0617_easy-resizecom.jpg