Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs skierowany jest do osób, które od 1 października 2018 r. do 1 października 2021 r. obroniły pracę magisterką lub doktorską.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie − w szczególności z zakresu nauk społecznych.

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę: jakość merytoryczną prac, wkład pracy w rozwój nauki w badanej dziedzinie, udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy, nowatorski i twórczy charakter pracy, aktualność zagadnienia, edytorski poziom pracy.

Misją organizatora jest możliwość włączenia młodych naukowców w problematykę wymiaru sprawiedliwości i promowanie osiągnięć naukowych środowiska akademickiego.

Na autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich czekają wartościowe nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 października 2021 roku.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie: konkursnapracenaukowe.swws.edu.pl