Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

W ostatnim czasie na terenie powiatu zamojskiego, organizowano zjazdy gminne, podczas których dokonano wyboru Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zjazdach aktywnie uczestniczy st. bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu.

Takie zjazdy odbyły się już na terenie gminy Zamość i Sułów. W trakcie przedmiotowych zjazdów, komendant Jacek Sobczyński przekazuje słowa podziękowania ustępującemu zarządowi, za trud oraz podejmowane działania na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Jednocześnie nowo wybranym władzom gminnym Związku, przekazywane są jak najlepsze życzenia, aby podejmowane działania powodowały zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, a także podnosiły szacunek do strażackiego munduru. Ponadto podczas tych spotkań przekazywane są wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące prowadzonych prac przy ustawie o ochotniczej straży pożarnej.