Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W okresie od 18 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 r. konsultowany był pierwszy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

W trakcie konsultacji wpłynęło 3 406 postulatów, propozycji zmian, uwag, opinii i komentarzy do przedmiotowego dokumentu.

Wpłynęły one poprzez specjalnie utworzony do tego celu formularz i obecnie wszystkie zgłoszenia poddawane są analizie, pod kątem możliwości uwzględnienia ich w drugiej wersji Planu.

Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczymy na Państwa zaangażowanie i zgłaszanie wszelkich uwag, propozycji zmian, czy opinii dotyczących drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Konsultacje społeczne projektu PS WPR zakończą się 15 września 2021 r.

Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku. Formularz do zgłaszania propozycji zmian, który pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępny na stronie internetowej gov.pl

www.facebook.com/powzam