Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Ruszył nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,
że od dnia 9 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. W roku szkolnym 2021/2022 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur, który znajduje się na stronie www.pfron.org.pl
w zakładce o Funduszu, Programy i zadania PFRON.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Informacji w sprawie udziela Agnieszka Kluś pod numerem tel. 81 446 76 17.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

www.facebook.com/powzam