Po długiej, spowodowanej pandemią przerwie,  9 czerwca br. odbyła się kolejna, siódma (w drugiej kadencji) sesja Zamojskiej Rady Seniorów.

Tematem przewodnim były sprawy dotyczące zdrowia osób starszych oraz ich kontaktów z zamojską służbą zdrowia.

Gościem sesji była Pani Anna Mielcarek - Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjenta w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II, która przybliżyła zebranym ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opowiedziała również z jakimi zastrzeżeniami pacjentów kierowanymi pod adresem szpitala spotyka się najczęściej i jakie problemy rozwiązuje.

Członkowie Rady podzielili się swoimi uwagami i obserwacjami dotyczącymi pracy lekarzy i personelu w poradniach i na oddziałach szpitala.

W obradach prowadzonych przez przewodniczącą Zamojskiej Rady Seniorów, Krystynę Rybińską – Smyk uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Pani Anna Maria Antos, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Krzysztof Rusztyn oraz Prezes Zamojskiego Oddziału Związku Sybiraków Pani Barbara Szleszyńska-Malec.

 

materiał nadesłany