Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Nowy policjant rozpoczął służbę w zamojskiej komendzie. Funkcjonariusz złożył ślubowanie, które przyjął insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu. Adept otrzymał legitymację służbową. Wkrótce rozpocznie szkolenie, po którym wróci do naszej jednostki, aby pełnić służbę na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego.

Wczoraj w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego policjanta. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Zamościu inspektorowi Wiesławowi Pawlukowi przez dowódcę uroczystości. Po tym nastąpiło odegranie hymnu państwowego, a następnie ślubowanie nowo przyjętego policjanta.

policjant ślubujący na sztandar Komendy Miejskiej Polciji w Zamościu, poczet sztandarowt i Komendant Miejski Polciji w Zamosciu

Komendant Miejski Policji inspektor Wiesław Pawluk odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzał za nim adept sztuki policyjnej. Funkcjonariusz ślubował: „ służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Następnie z rąk Pana Komendanta nowo przyjęty policjant otrzymał legitymację służbową. Szef zamojskich policjantów powitali adepta w naszych szeregach. Pan Komendant pogratulował policjantowi wyboru zawodu, podkreślając jednocześnie, że bycie policjantem to służba na rzecz drugiego człowieka. Służba trudna i wymagająca poświęcenia, ale przynosząca jednocześnie bardzo dużo satysfakcji. Komendant życzył funkcjonariuszowi również wszelkiej pomyślności i powodzenia.

Teraz przed nowo przyjętym policjantem szkolenie podstawowe, w czasie którego zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności. Po nim rozpocznie służbę w naszej jednostce i będzie dbał o porządek w powiecie zamojskim oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Naszemu nowemu koledze na początku jego kariery w Policji życzymy sukcesów w pracy oraz bezpiecznej i spokojnej służby.

starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło

  • policjant podczas ślubowania, sztandar Komendy Miejskiej Policji w Zamościu wraz z pocztem sztandarowym
  • ślubowanie nowo przyjętego policjanta, policjanci w mundurach galowych, sztandar wraz z pocztem