Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln 300 tys. do projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość etap II”.

Projekt obejmuje ulice: Zamoyskiego, Kilińskiego, Promienną, Młyńską, Odrodzenia i Orląt Lwowskich.

 

 
 

Zakres prac:

- przebudowa oświetlenia: ulica Kilińskiego na odcinku od Namysłowskiego do skrzyżowania z ulicą Legionów, ulica Zamoyskiego,

- wymiana opraw: ulica Kilińskiego od ulicy Piłsudskiego do ulicy Namysłowskiego, Młyńska, Orląt Lwowskich, Promienna,

- wymiana słupów i opraw: ul. Odrodzenia.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022. Wartość zadania to ok. 1,5 mln zł, dofinansowanie wyniosło 85 proc (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego), 15 proc. to wkład własny Miasta Zamość.

 

O poprzednich etapach modernizacji miejskiego systemu oświetlenia piszemy tu: PROJEKT