Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

W dniu 11 listopada na placu Komendy Miejskiej PSP w Zamościu z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowano zbiórkę podczas której dokonano uroczystego podniesienia flagi na maszt. Meldunek st. bryg. Jackowi Sobczyńskiemu komendantowi miejskiemu PSP w Zamościu złożył mł. bryg. Dominik Kukułowicz z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu.