Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Terminy określone w Zarządzeniu Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, w obecnej sytuacji epidemiologicznej zostają zawieszone. Procedura zostanie wznowiona, ale dopiero po odwołaniu stanu epidemii.