Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Miasto Zamość informuje, iż dnia 11 lutego 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamość.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 10:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne na stronie:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=68583