Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Zarząd Dróg Grodzkich podpisał umowę na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Zamość.

Wykonawcą jest zamojskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a umowa obowiązuje od 15.10.2019r. do 15.04.2020r.

Wzorem ubiegłych lat, miasto podzielono na cztery rejony w taki sposób, by jednocześnie w każdej części Zamościa mógł pracować odpowiedni sprzęt służący do zwalczania zimowej śliskości. W pierwszej kolejności odśnieżane będą główne ulice miasta, które generują największe natężenie ruchu, a na końcu- drogi typowo osiedlowe.

Podczas akcji zimowego utrzymania dróg, całodobowe dyżury pełnią pracownicy Zarządu Dróg Grodzkich. Telefon dyżurny: 789 284 471.