Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Remont zabytkowego budynku Akademii Zamojskiej staje się faktem. Obiekt został (07.10.) przekazany wykonawcy.

Zakres prac obejmuje remont konserwatorski budynku Akademii wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz zaadaptowanie części budynku na cele działalności kulturalnej. Wykonawcą zadania jest firma Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Z ogólnej przestrzeni użytkowej budynku Akademii Zamojskiej (wynoszącej 7 956,60 m2) na cele kulturalne przeznaczone zostaną trzy pomieszczenia na parterze adaptowane na ekspozycję muzealną pn. Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej. Dziedziniec i poddasze zostaną w całości zaadaptowane na cele kulturalne Zamojskiej Akademii Kultury.

***

Projekt „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu”.  Czas realizacji 2017- 2022 Wartość całkowita 42 281 263,17 dofinansowanie: 23 925 305, 26 PLN

http://www.zamosc.eu/projekty/40/6/rewitalizacja_historycznego_obiektu_akademii_zamojskiej.html