W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Jerzego Kowalczyka, w Zamojskiej Alei Sław złożono kwiaty i wspomniano działalność profesora w zakresie badań nad historią, kulturą i architekturą Zamościa.

Profesor Jerzy Kowalczyk przez wiele lat prowadził badania w Zamościu, angażował się w proces rewitalizacji Starego Miasta, był autorem szeregu publikacji na temat naszego miasta m.in. kolejnych edycji Przewodnika po Zamościu, jak również scenariuszy wystaw muzealnych. W ciągu kilku kadencji zasiadał w Radzie Muzeum Zamojskiego.

W uroczystym złożeniu kwiatów wziął udział brat profesora Jan z małżonką, Piotr Orzechowski Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Zamościu oraz Andrzej Urbański i Piotr Kondraciuk z Muzeum Zamojskiego.

 

materiał nadesłany