Z informacji, które Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu przekazał Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zamość wynika, że padłe kaczki, które wyłowiono ze stawu w Parku Miejskim, nie były zarażone wirusem ptasiej grypy.

Badanie przeprowadził Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu zbadało próbkę wody z parkowego stawu w taki sam sposób, jak próbkę wody do spożycia. Próbkę przebadano na obecność azotanów, azotynów i jonu amonowego. Otrzymane wyniki mieściły się w normach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Najprawdopodobniej przyczyną śmierci kaczek było zatrucie pokarmowe. Niewykluczone, że przyczynili się do tego ludzie, którzy mogli nakarmić je spleśniałym pieczywem. Zakaz dokarmiania ptaków i ryb w parku, nadal obowiązuje. Straż Miejska będzie sprawdzać czy jest przestrzegany.

Jeśli podczas wizyty w parku, ktoś zauważy martwego ptaka lub ryby, należy powiadomić o tym Straż Miejską (tel. 986 lub 84 639 93 41) albo Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zamość (84 677 24 31).

Przypominamy, że na terenie parku obowiązuje Regulamin, który m.in. zabrania bez zgody właściciela obiektu kąpieli, wędkowania i wodowania wszelkiego typu sprzętu wodnego.