20 czerwca br., po godzinie 22 otrzymaliśmy informacje o zerwanych dachach z budynków, powalonych drzewach na drogach publicznych oraz zerwanych liniach energetycznych w miejscowościach Horyszów, Grabowiec Góra oraz Skomorochy Duże. Do zdarzeń w trzech miejscowościach zadysponowano łącznie 10 zastępów /31 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Działania wspierały policja oraz pogotowie energetyczne. Działania ratownicze prowadzone były od godzinach 22 do 2:40.Łącznie w Horyszowie i Górze Grabowiec zostało uszkodzonych 8 budynków ( 4 budynki mieszkalne, 3 budynki gospodarcze i 1 usługowo magazynowy) w trzech przypadkach zerwane zostały całe dachy a w pięciu pozostałych częściowo uszkodzone. W Horyszowie uszkodzonych zostało 5 budynków z czego 3 mieszkalne, 1 gospodarczy i 1 usługowo magazynowego. Duże straty wyrządzone zostały zerwanym dachem z budynku usługowo magazynowego który w wyniku silnych wiatrów został przemieszczony i spadł na budynek mieszkalny zrywając po drodze napowietrzną linię energetyczną oraz łamiąc drzewa które zablokowały przejazd na drodze krajowej nr 17. Góra Grabowiec zerwanych zostało 3 dachy. Częściowo z budynku mieszkalnego, oraz w całości z dwóch budynków gospodarczych, ponadto powalone drzewa blokowały przejazd na drodze powiatowej w miejscowości Góra Grabowiec i Skomorochy Duże.

Na szczęście w zdarzeniach nie było osób poszkodowanych.

Strażacy przy użyciu dostarczonych plandek z jednostek OSP Góra Grabowiec i Miączyn zabezpieczyli część uszkodzonych dachów, zabezpieczyli zerwane linie energetyczne przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia pogotowia energetycznego oraz uprzątnęli powalane drzewa blokujące przejazd z dróg: krajowej nr 17 w miejscowości Horyszów, oraz publicznych w miejscowościach Grabowiec Góra i Skomorochy Duże.