Tuż po godz. 16.30 otrzymaliśmy informacje o pożarze kościoła św. Krzyża w Zamościu. Do zdarzenia został skierowany ostatni stacjonujący w strażnicy zastęp z JRG Zamość oraz 3 zastępy, które uczestniczyły w akcji gaszenia stodoły w Sitańcu. Po dojeździe strażacy stwierdzili, że na tarasie nad wejściem głównym znajduje się dwóch poszkodowanych, występują oznaki silnego zadymienia. Z pomocą drabiny przystawnej jeden z ratowników udał się do poszkodowanych, celem udzielenia pomocy, równocześnie prowadzono działania gaśnicze. Jak się okazało na klatce schodowej wieży kościelnej, na wysokości I pietra z niewiadomych przyczyn zapaliły się składowane materiały palne (farby). Po wstępnym zaopatrzeniu ran w tym ran ciętych (powstałych na skutek wybicia okna) osoby poszkodowane z użyciem drabiny mechanicznej ewakuowano i przekazano służbom medycznym. Poszkodowanych następnie przewieziono do szpitala. Pożar nie spowodował uszkodzenia organów. Poprzez klatkę schodową zadymieniu uległa nawa główna kościoła, którą strażacy oddymili z wykorzystaniem wentylatorów osiowych. Utrudnieniem było brak okien uchylnych w górnej części budynku. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia ustala Policja. W działaniach trwających ponad 2,5 godz., wzięło udział 4 zastępy z JRG Zamość.


1000 Znaków do wykorzystania