Miasto zostało laureatem w kategorii  „Gmina Proinwestycyjna” konkursu BUSINESS EXCELLENCE organizowanego przez stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu.

Konkurs jest elementem Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence, który ma za zadanie wyróżniać i nagradzać najlepsze firmy i samorządy z regionu, wywierających istotny wpływ na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny.

Do tytułu Laureata „Business Excellence” nominowane były samorządy, które wyróżniają się swoją przedsiębiorczością. Kapituła oceniała m.in. wyniki finansowe, standardy obsługi inwestora, innowacyjność, działania promocyjne, dostępność i jakość oferty inwestycyjnej czy relacje z przedsiębiorcami.

 Konkurs odbywał się w kategoriach:

- Smart Gmina

- Eko Gmina

- Gmina Proinwestycyjna

- Gmina Obywatelska

Nagroda jest podsumowaniem działań i efektem  wytężonej pracy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych na rzecz tworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Statuetkę oraz list gratulacyjny w imieniu Prezydenta Miasta Zamość  Andrzeja Wnuka odebrał Dyrektor Wydziału Tomasz Kossowski

Patronami honorowymi wydarzenia był m.in. Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. 

Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym zwycięzcom!

http://investin.zamosc.pl/pl/aktualnosci/285-miasto-zamosc-z-nagroda-lubelskiego-klubu-biznesu.html


1000 Znaków do wykorzystania