Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Protokół posiedzenia komisji artystycznej
Zamojskich Premier Teatralnych
Zamojski Dom Kultury, 18 kwietnia 2019 r.

Komisja w składzie: Bożena Fornek, Joanna Bilska-Pawłowska, Henryk Kowalczyk
po obejrzeniu 6 przedstawień składa wszystkim grupom teatralnym oraz instruktorom serdeczne podziękowanie za udział w Zamojskich Premierach Teatralnych oraz wysiłek włożony w przygotowanie spektakli

Komisja postanawia:
przyznać dwie nagrody i nominacje do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie (13-14 maja 2019 r.)

Grupie Teatralnej Olchy z I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu za spektakl „Król Olch”
Instruktorem Zespołu jest pani Beata Wasilewska-Wnuk

Zespołowi Promyczki z Zespołu Szkół w Grabowcu za spektakl „Królewna Śnieżka”
Instruktorem Zespołu jest pani Krystyna Wróbel

Komisja przyznaje nagrodę
Grupie Teatralnej GOK Stary Zamość za spektakl „Like Me”
Instruktorem Grupy jest pani Katarzyna Król

Nagrody rzeczowe dla członków Zespołów ufundował Zamojski Dom Kultury.