Informacja prasowa:

Spośród niecodziennych pomysłów na stworzenie miasta z klimatem – internauci i eksperci wybrali najciekawsze propozycje przygotowane przez zespoły szkolne w Zamościu.

Nagroda główna powędrowała do II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, która otrzyma grant w wysokości 5.000zł na realizację projektu "Eko miejsce przy szkole".

Jak może wyglądać Zamość w zielonej odsłonie? Nasze młodzieżowe zespoły pracowały przez ostatnie miesiące nad własnymi koncepcjami zielonych miast z klimatem. Zgłoszone do konkursu eko-projekty oceniane były w głosowaniu internetowym przez mieszkańców, a także przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Fundacji Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Celem zwycięskiego projektu jest rewitalizacja terenu przed szkołą (zobacz projekt). Dodatkowo Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego za projekt "Zagospodarowanie terenu przy rzece Łabuńce" (zobacz projekt). Autorki eko-projektu zostały zaproszone do współtworzenia planów zagospodarowania terenu przyrzecznego, które Urząd Miasta chce w ramach swoich planów inwestycyjnych udostępnić mieszkańcom jako miejsce rekreacyjne jeszcze w tym roku.

Wszystkie zespoły, autorzy zgłoszonych do konkurs prac otrzymają takżewyróżnienie za zaangażowanie w tworzenie wizji zielonych miast. Uczniowie otrzymają vouchery na kwotę 450 zł, które będą mogli wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorami, cel. Młodzież otrzyma również okolicznościowe dyplomy.

Wszystkim zespołom gratulujemy i dziękujemy za włączenie się w program.  Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w kwietniu w trakcie spotkania podsumowującego. Wiosną Zamość zazieleni się na nowo!

Zachęcamy do odwiedzenia profilu FB/MlodziObserwatorzyPrzyrody oraz strony projektu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat programu, w tym listę zwycięskich projektów z pozostałych miast.

 

Inicjator programu: Fundacja Veoila Polska.

Partner merytoryczny programu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Patronaty: Miasto Chrzanów, Miasto Świecie, Miasto Tarnowskie Góry, Miasto Zamość

 

***

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstało 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database - światowej bazy danych o zasobach Ziemi), utworzonej przez agendę ONZ UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 86 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a także wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe.

Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.

 

materiał nadesłany